Az Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a Tamás-Törőcsik Anita E.V., mint szolgáltató (továbbiakban „Szolgáltató”) által üzemeltetett www.setarepulesbudapest.hu webáruház (a továbbiakban: Honlap) használatára vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban „ÁSZF”). Az ÁSZF tartalmazza a Honlapon elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő és a Honlap egyéb látogató (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.
Felhasználónak minősül mind a regisztrált Felhasználó, mind pedig azon személyek, akik a Honlapon nem regisztráltak ugyan, de regisztráció nélkül a Honlap egyes részeihez hozzáférnek.
Jelen ÁSZF rendelkezéseit a Honlap használatára, valamint a Szolgáltató valamennyi, a Honlapon keresztül értékesített árucikkének a megvásárlására alkalmazni kell. Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Nyilatkozat rendelkezik.
SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
Név: Tamás-Törőcsik Anita E.V.
Székhely: 1149 Budapest, Egressy út 110.
Nyilvántartási szám: 20675885
Adószám: 60400808-1-42
E-mail cím: info@setarepulesbudapest.hu
HONLAP HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI
1.1 Igénybevétel feltételei
1.1.1 A Honlap tartalmának egyes része elérhető bármely Felhasználó számára, a tartalmak megtekintéséhez nincs szükség regisztrációra.
1.2 Felelősség
1.2.1 A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
1.2.2 Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
1.2.3 Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
1.2.4 Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.
1.2.5 A Honlap olyan linkeket tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
1.2.6 A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
1.2.7 Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.
1.2.8 Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
1.3 Szerzői jogok
1.3.1 A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, képi, hang és szöveges tartalomnak, illetve azok elrendezése is szerzői jogi védelem alatt áll, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát, képet és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). Tehát a Honlap, annak grafikus elemei, képei, szövege és technikai megoldásai a szolgáltató szellemi termékei a szerzői jog védelme alatt állnak. Másolásuk akár teljes egészében, akár részleteiben szerzői jogokat sért.
1.3.2 A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek merevlemezre ssd-re, usb-re, sd kártyára mentése vagy kinyomtatása saját felhasználás céljából engedélyezett.
1.3.3 A saját felhasználáson túli felhasználás – pl. adatbázisban történő tárolására, továbbadás, közzé vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
1.3.4 A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a kereső motorjaira és egyéb internetes szoftvereire, a www.setarepulesbudapest.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt nem ad. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott hirdetéskezelő-felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.
2) MEGRENDELÉS
2.1 Regisztráció
2.1.1 A Honlapon lehetőség van regisztrációra. A regisztráció elsődleges célja a vásárlás egyszerűbbé tétele, az áruház kényelmi szolgáltatásaink és egyedi ajánlatainak igénybe vétele.
2.1.2 Felhasználó a főoldalon található „Regisztráció” menüpontra kattintást követően megjelenő felületen látható adatlapot értelemszerűen, valós adatainak megfelelően tölti ki a ,,Regisztráció” nevezetű részben.
A regisztráció során a következő adatok megadása szükséges:
– Email cím
– Jelszó
A regisztráció sikeréről Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Felhasználót. A regisztrációt nem kell megerősíteni, további aktiváló linkre nem kell kattintani, a küldésre kerülő e-mail csak tájékoztató jellegű, Felhasználó azonnal vásárolhat a Honlapon. Ha Felhasználó nem kap visszaigazoló e-mailt, felveheti a kapcsolatot Szolgáltatóval a probléma megoldása érdekében.
Ha Felhasználó már regisztrált Felhasználó, de a regisztrációkor megadott jelszavára nem emlékszik, akkor a ,,Bejelentkezés” pontot választva, majd az „Elfelejtetted a jelszó” linkre kattintva a Szolgáltató automatikusan küld egy hivatkozást a Felhasználó regisztrációs email címére. Az emailben található hivatkozásra kattintva Felhasználó egy új e-mailben kapja meg az új belépési jelszavát.
2.1.3 A regisztrációval Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.
2.1.4 A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség, ezért ha tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.
2.1.5 Regisztráció törlése
Szolgáltató és Felhasználó között a jelen ÁSZF alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó kéri regisztrációjának törlését, illetve ha Szolgáltató törli Felhasználó regisztrációját jelen ÁSZF valamely rendelkezéseinek megsértése esetén vagy a Felhasználó kérésére.
Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@setarepulesbudapest.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználói adatok a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs lehetőség, ezért ha valamely Felhasználó a regisztrációjának törlését követően a későbbiekben szeretne rendelni a webáruházból, újra kell regisztrálnia a Honlapon.
2.2 Termék kiválasztása, kosár összeállítása
2.2.1 A Honlap böngészésére valamint a megrendelni kívánt termék kiválasztására és kosárba helyezésére bejelentkezés és regisztráció nélkül is lehetősége van a Felhasználónak.
2.2.2 A Honlapon található termékek a Webshop menüpontból érhetők el.
2.2.3 Felhasználónak a rendelés véglegesítéséhez a következő menüpontokon szükséges végighaladnia:
1 Kosár összeállítása
2 Pénztár oldal és Megrendelés véglegesítése
2.2.3./1 A termék képére kattintva különböző füleket találunk az oldalon, melyek arra szolgának, hogy a kiválasztott terméket Felhasználó számára részletesen bemutassa. A termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen kiválaszthatja a megvásárolni kívánt mennyiséget a ,,+” és a ,,-” mozgatásával, továbbá a „Kosárba rakom” feliratra kattintva a Felhasználó kiválaszthatja a megrendelni kívánt termékeket és létrehozhatja a megrendelni kívánt termékek listáját (Kosár). A termék kosárba való helyezése nem jár kötelezően a termék megrendelésével. A honlapon megadott árak magyar Forintban értendők és bruttó árak, tehát tartalmazzák az ÁFA-t.
A termék kosárba helyezését követően is lehetőség van a termék törlésére is, ha a mennyiséghez ,,0” ír. A már kiválasztott és kosárban helyezett termékeket a Honlap jobb felső sarkában található „Kosár” feliratra kattintva újra megtekintheti és a „Kosár megtekintése” gombra kattintva elkezdheti megrendelésének feladását. Itt újra lehetősége nyílik arra, hogy az egyes termékek darabszámát módosítsa vagy törölje a (+) (-) gombokra kattintva. Ezen a felületen a kosárban lévő termékek ára, illetve a szállítási díjak ÁFA-val terhelt végösszege (bruttó összege) is megjelenik. A szállítási díjakat a rendszer automatikusan generálja, de vásárlási folyamat során megadott adatok miatt módosulhat.
Ha Felhasználó minden megvásárolni kívánt terméket a kosarába helyezett, akkor a „Tovább a pénztárhoz” gombbal a következő vásárlási folyamatba léphet.
Amennyiben Felhasználó már regisztrált a Honlapon, akkor az email címének illetve jelszavának megadásával, továbbá a „Belépés” gombra kattintva tud tovább lépni.
Ha még nem regisztrált Felhasználó, akkor nem kell mást tennie, mint a jobb oldalon található „Regisztráció” gombra kattint és a kért adatokat kitölti (lásd bővebben a 2.1 pontot). Az adatlap kitöltésével a Felhasználó kosarába rakott termékek nem tűnnek el és nem is törlődnek.
Felhasználó mindkét esetben az email címének megadásával azonosítja magát.
2.2.3./2 Bejelentkezést vagy regisztrációt követően, a „Tovább a pénztár” gombra kattintva a Felhasználónak meg kell adnia a számlázási adatokat. Alapesetben „Szállítás a számlázási címre?” felirat előtt nem található pipa. Ha a Felhasználó kipipálja, akkor az azt jelenti, hogy Felhasználó ugyanarra a címre kéri a szállítást, amit a számlázási adatnál feltüntetett.
2.2.3./3 Ha a Felhasználó minden adatot megadott, akkor a „Rendelés” résznél kiválaszthatja, hogy megrendelésének végösszegét hogyan kívánja teljesíteni Szolgáltató felé. A Fizetési mód kiválasztása a megfelelő rádiógomb kattintásával történik.
2.2.3/4 Ha a Felhasználó rendelésével kapcsolatban az összegző felületen mindent rendben talált, akkor a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni rendelését Szolgáltatónak.
Ha Felhasználó rendelési adatain módosítani szeretne (fizetési mód, számlázási cím stb.), akkor az info@setarepulesbudapest.hu-ra küldött emaillel megteheti.
Szolgáltató a rendelés beérkezéséről automatikus értesítést küldünk Felhasználónak e-mailen. A rendszer ezt követően kezdi meg a Felhasználó megrendelésének tényleges feldolgozását.
2.2.4 Szolgáltatót megilleti az a jog, hogy a regisztrált Felhasználók részére, bármikor, bármilyen mértékű kedvezményt nyújtson vagy akciót vezessen be, hirdessen meg a Honlapon, mely kedvezményeket a Felhasználók a megrendelés során igénybe vehetnek kedvezményes vásárlásra.
2.3 Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
2.3.1 A Felhasználó által elküldött megrendelés megérkezését, a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően, Szolgáltató köteles 48 órán belül visszaigazolni a Felhasználó részére. Szolgáltató tehát legkésőbb az ajánlat megérkezését követő 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja Felhasználó részére, hogy megrendelését a rendszer rögzítette. Az automatikus visszaigazoló e-mail Felhasználóhoz történő megérkezésével érvényes szerződés nem jön létre a Felek között. A szerződés létrejöttéről, Felhasználó az 2.5 pontban kap bővebb tájékoztatást.
2.3.2 A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a megrendelés elküldése során megadott adatokat, a rendelési adatok, a megrendelt termék adatait, a rendelés sorszámát valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit, a választott fizetési módot.
2.3.3 Amennyiben a visszaigazolás, az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg Felhasználóhoz, Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól és a továbbiakban nem köteles megvásárolni a terméket.
2.3.4 Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a Szolgáltató által küldött visszaigazoló email nem érkezik meg a Felhasználóhoz. Ilyen esetben Felhasználó vegye fel a kapcsolatot Szolgáltatóval, hiszen a visszaigazolás kézbesítésének hiányát okozhatja a Felhasználó által rosszul megadott e-mail cím, vagy a postafiókjához tartozó tárhely telítettsége is vagy akár rendszerhiba.
2.3.5 Felhasználó által elküldött megrendeléseket Szolgáltató munkanapokon 09:00 és 17:00 óra között dolgozza fel.
2.4 Adatbeviteli hibák javítása
2.4.1 Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására. (rosszul megadott mennyiség módosítása, termék törlése a kosárból, rendelési adatok módosítása (pl. számlázási cím) Amennyiben Felhasználó a rendelését már elküldte és a Szolgáltató által küldött visszaigazoló emailben hibát vesz észre rendelésével kapcsolatba, köteles haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül felvenni Szolgáltatóval a kapcsolatot, annak érdekében, hogy ne kerüljön sor nem kívánt rendelés teljesítésére.
2.5 A szerződés létrejötte
2.5.1 A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
2.5.2 Szolgáltató Felhasználó ajánlatát külön elfogadó e-mail útján fogadja el, melyben tájékoztatja Felhasználót a szerződés létrejöttéről, a fizetés módjáról, illetve a várható kiszállítás pontos idejéről. A szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló email 48 órán belüli megérkezésével.
2.5.3 Tekintettel a Honlapon kínált termékek egyedi jellegére a Szolgáltató fenntartja a jogot a Felhasználó ajánlatának, vagy egyes részeinek visszautasítására (pl. a megrendelt áru készlethiány miatt nem rendelhető és helyettesítő termék sem áll a rendelkezésre). Szolgáltató az ajánlat visszautasításáról a Felhasználót haladéktalanul e-mailben értesíti.
2.5.4 Szolgáltató fenntartja a jogot a szerződéstől történő elállásra, amennyiben a Felhasználó a szerződés létrejöttétől számított 8 munkanapon belül nem fizeti meg Szolgáltató részére megrendelésének teljes vételárát (átutalásos fizetés esetén).
2.6 Rendelés lemondása
2.6.1 Ha a Felhasználónak utóbb mégsem felel meg a már megrendelt termék, lehetősége van a megrendelést lemondani, a megrendeléstől számított 1 napon belül a info@setarepulesbudapest.hu e-mail címre küldött üzenettel. A Felhasználónak az e-mailben a következőket kell feltüntetnie: “A …-sorszámú megrendelésemet lemondom”. (bővebben ÁSZF. 2.5.)
2.7 A szerződés iktatása
2.7.1 A Honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és megtekinthető. Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.
2.7.2 Szerződést a Honlapon kizárólag magyar nyelven lehet kötni.
3) FIZETÉS
3.1 Előre utalás bankszámlára: Felhasználó a megrendelt termékek vételárát és a kiszállítás költségét, a termék kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg a Szolgáltató banknál vezetett 11600006-00000000-92547663 számú bankszámlára banki átutalás útján. Előre utalás esetén a megjegyzés rovatban a megrendelés számot minden esetben szükséges feltünteti. Előre utalás esetén a Felhasználó a megrendelt termékek átvételére csak az átutalás jóváírását követően jogosult.
3.3 Amennyiben a Felhasználó rendelésének értéke a 200.000 Ft-ot meghaladja, a megrendelés végösszege kizárólag előre utalással teljesíthető. Szolgáltató az átutalt összeg beérkezését követően azonnal intézkedik a termék kiszállításáról.
3.4.Fizetés Barionon keresztül bankkártyával
A webáruházban lehetőség van elektronikus úton bankkártyával (Mastercard, Maestro, VISA, American Express), vagy e-pénztárcával (Barion) történő fizetési tranzakcióra. A megrendelés végösszegének azonnali kifizetése a Barion Gateway rendszerén keresztül történik. A tranzakció lebonyolítása érdekében Szolgáltató rendszere automatikusan átirányítja felhasználót a Barion oldalára, ahol egyszerűen, a kért adatok megadásával azonnal kiegyenlítheti megrendelésnek végösszegét. A megrendeléssel kapcsolatos személyes adatokról és a vásárlás tartalmára vonatkozó információkról a Barion nem kap értesítést Szolgáltatótól. Másfelől, a fizetőoldal adattartalmáról a Szolgáltató szintén nem értesül, azokat csak a Barion érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a Honlapon kap tájékoztatást. A kártyás fizetéshez a Felhasználó internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást. A megrendelés végösszegeként kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül a Felhasználó folyószámláján.
A bankkártyával, vagy az e-pénztárcával történő fizetésre vonatkozó további információ ezen a linken érhető el: https://www.barion.com/hu
3.5 Számla. Szolgáltató legkésőbb a megrendelt termékek Felhasználó által történt átvételekor a kifizetés igazolására számlát ad a Felhasználó részére. A Szolgáltató egy rendelésen belül számlát bontani nem tud! Ha a Felhasználó egyes tételekről külön számlát szeretne kérni, abban az esetben az ilyen termékeket külön kell megrendelnie.
3.6 Vásárlás külföldről
3.6.1 Külföldről érkező megrendelést Szolgáltató elfogadja, azonban csak Magyarország területén belülre áll módjában teljesíteni a kiszállítást.
4) JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
4.1 Panaszügyintézés helye
Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Levelezési cím: Tamás-Törőcsik Anita E.V., 1149 Budapest, Egressy út 110.
E-mail: info@setarepulesbudapest.hu
4.2 Panaszügyintézés módja
Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig megőriz, a panaszra tett érdemi válaszával együtt – vesz fel.
Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.
Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.
Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.
Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.
A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.
4.3 Panaszügyintézés ideje
Szolgáltató Felhasználó által előterjesztett kifogásokat a 8.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken hétköznapokon 8:30-16:30 óra között fogadja.
4.4 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Felhasználó, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását. Békéltető Testületek elérhetőségeit a következő linken keresztül érheti el: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
A Felhasználó számára továbbá a fentieken kívül az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva:
– Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál,
– Bírósági eljárás kezdeményezése.
– Fogyasztó fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Tesülethez is:
Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén panasztétel az Európai Bizottság online vitarendezési platformján, amely előzetes regisztrációt követően az alábbi link segítségével érhető el: https://ec.europa.eu/odr.
5) AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA
Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan módosítani. A tájékoztatást Szolgáltató a módosított ÁSZF hatálybalépést megelőző kellő időben Honlapján közzéteszi. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben, az ezt követő megrendelésekre és a Honlap további használatára vonatkozóan.
6) TULAJDONJOG FENNTARTÁSA
A megrendelés végösszegének teljes kiegyenlítéséig a termék a Tamás-Törőcsik Anita E.V. tulajdonát képezi.
7) EGYÉB RENDELKEZÉSEK
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül.
A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domainnév alá helyezze át.

8) A VOUCHER FELHASZNÁLÁSÁNAK FELTÉTELEI
 
A Felhasználónak a vásárlástól számított 30 napon belül lehetősége van jelezni a Szolgáltató számára, hogy mégsem szeretné felhasználni vagy ajándékba adni a vouchert. Amennyiben ezt a Felhasználó írásban jelzi ügyfélszolgálatnak az info@setarepulesbudapest.hu email címen, abban az esetben a Felhasználó köteles visszatéríteni a megvásárolt voucher értékét az esetleges csomagolási és szállítási díjat is.
 
A Szolgáltatónak módjában áll a vouchert a megvásárlás után az érvényességi idejének végéig, és a felhasználása előtt ingyenesen kicserélni egy másik élményre. Ha a kiválasztott élmény értéke meghaladja a megvásárolt voucher értékét, akkor a különbözetet ki kell kiegyenlíteni.
A voucher érvényessége a vásárlástól számított 365 nap. A lejárati dátum, azaz az érvényesség minden voucheren fel van tüntetve. A Szolgáltatónak nem áll módjában a voucher érvényességi idejét megváltoztathatni, tehát a lejárati időn túli felhasználásra nincs lehetőség. Ebben az esetben a Felhasználó elveszíti a beválthatósági jogát. A Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni semmiféle kifogást.
 

9) Biztonsági tájékoztatás a költségmegosztott repülésekről:

A költségmegosztott repülésekre vonatkozó biztonsági szabályok nem annyira szigorúak, mint a kereskedelmi célú légi járatok esetében. Ez azt jelenti, hogy nagyobb kockázatot vállalnak, mintha egy kereskedelmi légitársaságtól vennének jegyet, amire sokkal szigorúbb szabályok vonatkoznak: ahol a légi jármű, a pilóta, valamint az üzemeltető, folyamatos ellenőrzések és a hatóság szigorú felügyeleti szabályainak hatálya alá tartozik, beleértve a rendőrségi felügyeletet és az utasbiztonsági ellenőrzést is.
Ugyanakkor a kereskedelmi célú légi járatokkal ellentétben, a kisgépes légiközlekedés repüléseinek kockázati szintje hasonló, a közúti közlekedésben tapasztalt kockázati szinttel, így közel azonos biztonsági feltételekkel repülhetnek, mint ahogy a közúti közlekedésben utazhatnak, a terror kockázati szint minimális.

Pilóták magatartási kódexe:
(1) A pilóta az egyetlen, aki jogosult a repülésre és a repülőgéppel kapcsolatos döntések meghozatalára. Más emberek jelenléte sosem szabad, hogy bármilyen módon nyomást gyakoroljon a pilótára, a repülés végrehajtása szempontjából, mert a pilóta az egyetlen, aki tudja, hogyan repülje biztonságosan a légi járművet. Az utasok tájékoztatva kell, hogy legyenek a járat esetleges törlésének lehetőségéről, bármikor, bármilyen indokkal.
(2) A nem kereskedelmi jellegű kisgépes repülésben, a kis géppel végrehajtott repülések során bekövetkező balesetek elsődleges oka, a rossz időjárási körülmény. Az időjárási viszonyok gyorsan változhatnak, ennek következtében a pilóta lemondhatja repülést. Ezért a tényleges repülést megelőző napon, a pilótának tájékoztatnia kell az utasát az időjárás előre jelzésről, a járat megvalósíthatóságának szempontjából. Az utas jelenléte és az ő elvárásai a repülés napján, nem szabad, hogy befolyásolja a pilótát, ha lemondja a repülést.
(3) A pilóta bármikor, bármilyen okból (biztonság vagy üzemelés) indoklás nélkül megtagadhatja az utasok fedélzetre vételét.
(4) Az EU biztonsági szabályai, csak magánszemélyek számára engedélyezi, a költségmegosztásos járatokat, ha a közvetlen költség (azaz a repüléshez közvetlenül kapcsolódó költségek, pl. üzemanyag, repülőtéri illetékek, repülőgép bérleti díja) minden fél által megosztott, beleértve a pilótát is. A költségmegosztásos járatoknak nem lehet nyereségük. Ha a repülés, nem az EU biztonsági szabályainak megfelelően költségmegosztott repülés, a járat kereskedelmi repülésnek minősül és a kereskedelmi légi üzemeltetési szabályokat kell alkalmazni.
(5) A repülés előtt a pilótának mindig jeleznie kell, a költségmegosztott repüléshez használt repülőgép típusát. Ha a repülőgép típusa megváltozik, a pilótának tájékoztatnia kell az utast a változásról.
(6) A költségmegosztott repülést, a pilóta kizárólagos felelőssége végrehajtani, a nem kereskedelmi célú magán pilóták (PPL) által végrehajtott légi járatokra vonatkozó szabályozás alapján. A pilóta felelőssége, hogy a repülés biztosítva legyen, az utasokkal végrehajtott repülésre is. A pilótának tájékoztatnia kell az utasokat arról, hogy a fedélzeten nincs WC.

Utasok magatartási kódexe:
(1) Be kell tartani a pilóta utasításait. Fontos megérteni, hogy a pilóta az egyetlen döntéshozó a repülőgépen, mivel ő a parancsnok. Indulás előtt, a pilóta bármikor dönthet a járat visszavonásáról. Repülés közben a járat utasainak tartózkodniuk kell a pilóta döntéseinek bírálatától, ezzel a pilóta figyelme nem vonható el a repülőgép biztonságos vezetésétől.
(2) Tiszteletben kell tartani, a pilóta időjárási kockázattal kapcsolatos döntését. Pilótaengedélynek részeként, a magán pilóták képzésben részesültek az időjárásról valamint, az időjárás változás következményei által kialakuló helyzetekről. A legtöbb pilóta csak látás szerint, s ennek megfelelő időjárásban repülhet, a VFR (Látás szerinti Repülési Szabályok) képzése szerint. Néhány pilótának van IFR (Műszer Repülési Szabályok) minősítése, és nem vizuális időjárási viszonyok között is repülhet. Mind a VFR, mind az IFR pilóta döntése a repülés végrehajtása, valamint az útvonal repülés közben vagy épp nem repülés közben történő megváltoztatása, melyet tiszteletben kell tartani. Az utasnak soha nem szabad megkísérelnie a pilótát meggyőzni, hogy másképp döntsön, mert ezzel veszélyezteti az utas és a pilóta életét.
(3) Tartsa be a maximálisan megengedett poggyász súlyt. A kisrepülőgép, amelyben repülni fog, nagyon érzékeny a súlyváltozásokra. A pilóta számításba veszi az utasok által közölt súly adatokat magukról és poggyászaikról, hogy kiszámolja a repülőgép tömegközéppontját. Ezért szükséges hogy az utasok tiszteletben tartsák a pilóta által engedélyezett maximum súly értékeket és ne mozgassák poggyászaikat repülés közben. Szükséges hogy az utasok repülés előtt pontos súly adatokat közöljenek, valamint jelezzék a pilótának, ha ezekben változás történt.
(4) Tilos az illegális vagy veszélyes áruk szállítása. Az utasnak soha nem szabad illegális vagy veszélyes árut szállítania. Ha az utasnak kétségei vannak, a szállított áru veszélyes természetéről, akkor az utasnak tájékoztatnia kell a pilótát, aki eldönti, hogy az áru a fedélzetre vihető e vagy sem. A pilóta bármikor ellenőrizheti az utas táskáját, megtagadhatja fedélzetre vételét. Ha a pilóta azt tapasztalja, hogy az utas veszélyes árut szállít, és erről őt nem tájékoztatták, a pilóta megtagadhatja az utas a fedélzetre vételét.
(5) Legyen időben a megbeszélt helyszínen. A repülés megtervezésekor, a pilóta figyelembe veszi a tervezett indulási és érkezési időt, valamint a várható időjárási viszonyokat. Ezért fontos, hogy a pilóta felszállhasson a tervezett időpontban. Az időben történő érkezés bizonytalansága esetén, az utasoknak tájékoztatniuk kell a pilótát.
(6) A járat törlése, a járat indulás előtt. Az utas indulás előtt bármikor törölheti a járatot.
(7) Biztonsági szabályok. Az utasoknak be kell tartaniuk a következő alapvető biztonsági alapelveket:
I. Tartózkodjon a dohányzástól a repülés közben, különösen, ha a pilóta erre kéri.
II. Az utasoknak soha nem szabad megérinteniük a műszereket és a kormányszerveket, mivel ez balesethez vezethet.
III. Az utasok nem beszélhetnek, amikor a pilóta használja a rádiót, valamint amikor a felszállást és a leszállást végrehajtja.
IV. Az utasok nem nyúlhatnak az ajtózárhoz, ha a pilóta nem utasította őket erre.
V. Az utasoknak tartózkodniuk kell pszichoaktív anyagoktól, beleértve az alkoholt, a repülést megelőzően vagy az alatt.

 

10) A repülésre vonatkozó különös rendelkezések

Felek megállapodnak, hogy az ÁSZF-et és a repülésre kijelölt pilótának vagy a Partner más képviselőjének utasításait a repülőtérre érkezéstől, annak elhagyásáig a Felhasználó és a megrendeléssel repülésre feljogosított személyek kötelesek betartani.

A repülés alatt a biztonsági öv használata kötelező, a mozgó repülőgépen helyet cserélni tilos, a repülőgép egyik képviselőülésében esetlegesen tartózkodó Felhasználó vagy repülésre feljogosított személy a repülőgép kormányához, műszerfalához, vezérlő egységeihez nem nyúlhat hozzá, a repülőgép ajtaját nem nyithatja ki. A repülőgépben minden ülésben megtalálható a repülőgép adottságait, vészkijáratait tartalmazó útmutató. A Felhasználó és a repülésre a megrendelés alapján feljogosított személy köteles a repülőgépre történő felszállás előtt a pilóta által tartott tájékoztatón részt venni és az ott elhangzó esetleges külön utasításokat betartani. A felek megállapodnak, hogy a repülés során cost-shared flight vagyis megosztott költségű feladatot hajthat végre a pilóta, ahol a közvetlen költségeket a légi járműben tartózkodó összes személy között megosztják és a költségeket egymás között megosztó személyek száma nem haladhatja meg a hatot, a jogszabályi előírásokkal összhangban.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a repülőgépre kiskorú, 18 év alatti személy csak szülője vagy törvényes képviselője engedélyével szállhat fel, Felhasználó e szabály betartásáért felelősséget vállal, mivel a Partner a repülésre jogosultak életkorát, a repülésre feljogosított személyekhez való viszonyát a felek jelen megállapodása alapján ellenőrizni nem jogosult. A repülőgépre súlyosan ittas vagy bódult állapotban felszállni nem szabad, az ittas vagy bódult személy a repülésből kizárható. A pilóta jogosult megtagadni az utasnak a repülőgépre történő felszállását, amennyiben kétsége esetén az utas nem igazolja megfelelő formában, hogy a fenti feltételeknek maradéktalanul megfelel. A Partnert és a Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség az ennek a szabálynak az elmulasztásából eredő következményekért.

A repüléshez használt repülőgép csak az alábbi minimális előírások esetén szállhat fel a levegőbe, abban az esetben, ha ezt a repülés végrehajtására kijelölt pilóta az adott körülmények alapján is jóváhagyja. A repülőgép minimálisan 400 méteren lévő felhőalap, 5 km látástávolság és legfeljebb 10 m/s sebességű szél esetén szállhat fel a levegőbe, az utasok átlagsúlya (ruházatukkal együtt) 100 kg lehet, úgy hogy egy személy sem lehet több 110 kg súlynál. A repülés végrehajtására kijelölt pilóta a jelen szabályokat köteles ellenőrizni és az eseti körülményeket (például széllökés, közeledő vihar stb.) mérlegelve dönteni a felszállásról. Felek megállapodnak, hogy 30 ºC fok feletti hőmérséklet esetén a repülés halasztásra kerülhet olyan időpontra, amikor az végrehajtható (vis maior). A repülés végrehajtása tehát az időjárástól függően kezdhető meg, a nem megfelelő időjárási körülmények esetén a repülés elhalasztásra kerülhet (vis maior). A repülőgépbe legfeljebb 180 cm magas személy fér be kényelmesen. A géptípus változtatásának jogát a Partner fenntartja, géptípust a Felhasználó nem tud választani.

 

11) Biztonságos közlekedés a Budakeszi repülőtéren, kiskorúak a repülőtéren:

A megrendelő és a repülésre feljogosított személyek a repülésre a megegyezett időpontot megelőzően legalább 5 perccel érkezzenek meg.

A repülőtéren kiskorú, különösen a 14 év alatti személyek csak felnőtt felügyeletével tartózkodhatnak az alábbi kijelölt helyeken. A repülőtérre a kijelölt parkolókon kívül autóval behajtani nem szabad, gyalogosan a szolgálati, a térképen „P”-vel jelölt várakozó hely melletti főbejáraton ajánlott bemenni. Felhasználó a repülőtéren gépjárművel a „P”-vel jelölt vendégparkoló területen várakozhat. Partnerünk a repülőteret nem üzemelteti, a parkolóhely füves területre esik, a várakozás során esetlegesen bekövetkező károkért (karók, botok, kövek stb.) a Partner és a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A repülőtéren gyalogosan a kibetonozott részen, ill. a 6. számmal jelölt épület hosszanti baloldala előtti padokkal és kerékgumikkal határolt ösvényen szabad minden esetben a kellő körültekintéssel közlekedni (a repülőtéren tárolt repülőgépeket tehát nem szabad megközelíteni). Járómotorú vagy indítás előtt álló légijárművet 25 méteren belül tilos és életveszélyes megközelíteni. A kifutópályát övező fehér szegélykövek mögé gyalogosan bemenni vagy autóval behajtani tilos és életveszélyes. A Partnerhez érkezők várakozási pontja a 7. számmal jelzett épület előtt található. A repülőgépet megközelíteni a repülés végrehajtására kijelölt pilóta engedélyével szabad. A repülőtér elhagyására ugyanezen szabályok vonatkoznak. A repülés végén saját felelősségükre lehetőség van a repülőtéren maradni a megrendelőnek és a repülésre feljogosított személyeknek a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek ilyenkor értelemszerűen irányadóak.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020.01.01.